Blog

Drie tips voor het realiseren van duurzaamheidsdoelen

Duurzaamheid

In de convenanten voor duurzaam ondernemen moeten volgens de Sociaal-Economische Raad veel hardere afspraken worden gemaakt (Trouw, 5 juli 2018). De kloof tussen het initiële enthousiasme bij het opstellen van doelstellingen en plannen en de treuzelende uitvoering die erop volgt, is groot.

Ondertussen hebben overheden torenhoge duurzaamheidsambities: een aantal gemeenten wil tegen 2030 of 2035 al volledig energieneutraal zijn. Dat leidt ertoe dat zowel publieke en private partijen die zich volmondig committeren aan beloften en convenanten dreigen in de uitvoering tekort te schieten.

De kloof tussen het initiële enthousiasme bij het opstellen van doelstellingen en plannen en de treuzelende uitvoering die erop volgt, is groot. 

Hoe kunnen deze organisaties waarborgen dat hun plannen uitgevoerd worden en dat ze in voldoende mate invulling geven aan de doelen?

1. Maak een schematische weergave van het programma

Gemeenten hebben vaak veel energie en enthousiasme voor duurzaamheidsdoelen - maar die blijkt na ondertekening van de ambitieuze plannen vaak weg te ebben, als gevolg van het ontbreken van een scherp en realistisch transitiepad. Daarom is het raadzaam om het programma op 1A4 schematisch samen te vatten, zodat je de samenhang van je programma inzichtelijk maakt. Zijn de doelen haalbaar? Leiden de individuele projectresultaten tot het behalen van het projectdoel? Hebben we aan alle facetten van duurzaamheid gedacht? Er zijn verschillende methodes om te komen tot een schema, zoals DIN, doelenboom of OGSM. Zo kun je heldere transitiepaden formuleren die helpen om het initiële enthousiasme effectief te kanaliseren. Ons advies is om dit schema digitaal actueel en zichtbaar te houden voor alle betrokkenen.

2. Zorg voor een efficiënt en transparant rapportageproces

Rapporteren? Zucht. "We werken liever aan het probleem dan dat we nog meer rapporteren," horen we nogal eens. Logisch: rapportages opstellen kost veel tijd en energie. Maar het is bittere noodzaak: zonder rapportages blijft de voortgang van duurzaamheidsprojecten totaal onzichtbaar, komen de benodigde mensen en middelen minder gemakkelijk beschikbaar, en worden stuurgroepen gedwongen om ‘geblinddoekt’ bij te sturen. Duurzaamheidsprogramma’s hebben daarbij de extra complicatie dat een waaier van verschillende afdelingen, bedrijven en andere externe organisaties samen verantwoordelijk is voor het behalen van de resultaten, waardoor rapportages vaak gefragmenteerd binnenkomen. Daarom is een gedeeld, transparant en efficiënt rapportagesysteem onontbeerlijk. Hoe eenvoudiger het is, hoe beter: Bizaline heeft bijvoorbeeld een systeem dat projectleden in staat stelt om hun input via een simpele geautomatiseerde e-mail aan te leveren. Vervolgens zijn de resultaten van alle betrokken partijen op een centraal platform inzichtelijk.

Zonder rapportages blijft de voortgang van duurzaamheidsprojecten totaal onzichtbaar.

3. Heldere en tijdige communicatie met de wethouders en andere stakeholders

De wethouder is een voorbeeld van een belangrijke stakeholder die op de hoogte moet blijven van de voortgang van projecten, evenals de besteding van uren en budget. Om een productieve dialoog tussen het programmateam en de wethouder te bevorderen, is het belangrijk om de voortgang van duurzaamheidsprojecten op een duidelijke manier te koppelen aan de beleidsdoelen van het college. Wanneer die koppeling inzichtelijk is, verhoogt dit de synergie tussen wethouder en programmateam en kunnen kansen op samenwerking met de verschillende stakeholders eerder en sneller benut worden.

Hoe belangrijk duurzaamheidsprojecten ook zijn: de resultaten zijn niet altijd even zichtbaar. Om ervoor te zorgen dat duurzaamheidsdoelen gaan - en blijven - leven bij de projectmedewerkers is het belangrijk om hun bijdrage inzichtelijk te maken. Zo wordt het ook makkelijker om bij te sturen en de focus op de meest veelbelovende projecten te leggen. Bovendien wordt het zo mogelijk om stakeholders en medeondertekenaars van het convenant constant inzicht te verschaffen in de voortgang. Dan pas kun je erop vertrouwen dat de ambities ook realiteit worden.

Bizaline is een advies- en softwarebedrijf voor verander- en programmamanagement in Utrecht. Bovenstaande is onze ervaring. Maar we zijn ook hartstikke benieuwd naar jouw inzichten. Kom je een keer langs voor een gesprek? Stuur ons gerust een mailtje op info@bizaline.com.

Nieuws

Jennifer Franken

Adviseur Duurzaamheid

Delen

Op zoek naar nieuwe inzichten?

Heb je niet genoeg tijd om managementboeken te lezen en je te verdiepen binnen jouw vakgebied? Wil je wèl graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze mailinglist: vol nieuwe inzichten, sappige verhalen van collega's, en gegarandeerd spamvrij. Als je wensen hebt, geef ze dan aan ons door, dan schrijven we er iets over. Je ontvangt bondige boekrecensies en blogs met nieuwe inzichten in strategische executie, programma-, contract- & risicomanagement. Je kunt ons ook volgen op social media.