OGSM: een oplossing voor Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen?

Blog • Antoinette Wieman • 29 sept • 3 min leestijd

"Het helpt onze opdrachtgevers wanneer we één strategische taal spreken." Waronne Sint, Projectmanager en Adviseur bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

In het FD van 6 september 2021 stond een artikel over de plannen van de provincie Noord-Holland om een eigen regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) op te richten. Een ROM is een instrument van het Rijk en de regio met als doelstelling de regionale en lokale economie te versterken en werkgelegenheid duurzaam te laten groeien. Met de komst van een ROM in Noord-Holland is er sprake van een landsdekkend netwerk. In Noord-Holland gaat de ROM complementair samenwerken met organisaties zoals het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het strategisch coördineren van deze regionale samenwerkingsverbanden blijkt echter een hele uitdaging. Waronne Sint, projectmanager en adviseur bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, vertelt over haar ervaringen met het strategische raamwerk OGSM om hun activiteiten en communicatie met opdrachtgevers in goede banen te leiden.

Wat doen jullie bij het Ontwikkelingsbedrijf?

"We bestaan nu 15 jaar. Onze missie is om de regionale economie in Noord-Holland Noord te stimuleren. We doen dat met name door ondernemers te adviseren over vestiging en innovatie. Daarbij passen heel veel verschillende activiteiten, waaronder acquisitie en marketing om bedrijven aan te trekken, coördinatie met decentrale overheden om het vestigingsklimaat te verbeteren, en pilots organiseren, bijvoorbeeld met onderwijsinstellingen. We hebben een heel breed takenpakket. Ondernemers hebben vaak meerdere vragen, over financiering, vestiging, innovatie en onderlinge samenwerking; het ontwikkelingsbedrijf is in staat om op al die vragen van betekenis te zijn, of door te leiden naar de juiste partijen."

Wat verwacht je van de nieuwe ROM in Noord-Holland?

"De ROM komt er vanaf oktober bij. Die beslaat niet alleen het gebied Noord-Holland Noord, maar de hele provincie. De ROM focust zich qua activiteiten op de begeleiding van individuele ondernemers om businessplannen marktgereed te maken. Daarnaast heeft de ROM ook fondsen waar ondernemers aanspraak op kunnen maken. Als Ontwikkelingsbedrijf zullen we onze klanten daar zeker naar voorverwijzen - het geeft ons een nieuwe kans om waarde te bieden."

Wat is jullie ervaring met OGSM als strategisch raamwerk?

"Bij het Ontwikkelingsbedrijf zijn we met OGSM gestart in 2019. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten en provincies, er gaat publiek geld naartoe, dus we vonden het belangrijk om scherper te gaan sturen op resultaten. Het is lastig in zo'n publiek samenwerkingsverband om de doelstellingen echt scherp te krijgen. Met OGSM dwingen we onszelf om die explicieter te formuleren. Daardoor zijn we ook beter in staat om discussies te voeren met opdrachtgevers over wat wij nodig hebben en welke resultaten ze daarvoor kunnen verwachten.
 
Een ander voordeel van OGSM is de duidelijke samenhang. Als Ontwikkelingsbedrijf doen we heel veel takken van sport, van investeringen en marketing tot vestiging en innovatie. OGSM vormt een paraplu om de onderlinge samenhang tussen die zaken inzichtelijk te maken. Je kunt daardoor heel goed aan medewerkers uitleggen hoe hun individuele activiteiten bijdragen aan het grote geheel.
 
Over het algemeen ben ik positief over de methode. Het is wel belangrijk om het implementatietraject gedegen aan te pakken - het vraagt voor veel mensen echt een nieuwe manier van denken. Dat is niet meteen plug-and-play. We hebben tijd nodig gehad om draagvlak te creëren, mensen aan te wijzen die enthousiast zijn en de boel af en toe komen vlottrekken. Inmiddels is de methode redelijk ingeburgerd en baseren we ons jaarplan op de OGSM: de hele opbouw van ons activiteitenplan volgt die methodiek. Met OGSM Software print ik met twee muisklikken een halfjaarrapportage uit, daar word ik natuurlijk wel enthousiast van." 

Zou OGSM ook als strategisch raamwerk voor ROMs inzetbaar zijn?

"Bij de activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf en de ROM staat de ondernemer centraal en zijn de activiteiten complementair. Dus OGSM zou daar prima kunnen werken. De methodiek heeft ons met name geholpen om strategieën helder te krijgen, focus te houden en tussentijds bij te sturen. Je maakt je activiteiten structureel beter meetbaar. Je bakt natuurlijk geen koekjes, de oorzaak-gevolgrelaties zijn niet altijd eenduidig. Maar we hebben wel stappen gezet waardoor we effectiever zijn gaan werken en communiceren.

Met de komst van de ROM in Noord-Holland is het netwerk landsdekkend. OGSM kan een manier zijn om met elkaar binnen dat netwerk één strategische taal te spreken. Dat helpt onze opdrachtgevers ook. 
Op die manier kun je inzichtelijk maken welke strategische prioriteiten elke ROM heeft en hoe ze samenwerken om gedeelde doelen te bereiken, bijvoorbeeld bij projecten die effect hebben op meerdere regio's."

Delen

Op zoek naar nieuwe inzichten?

Heb je niet genoeg tijd om managementboeken te lezen en je te verdiepen binnen jouw vakgebied? Wil je wèl graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze mailinglist: vol nieuwe inzichten, sappige verhalen van collega's, en gegarandeerd spamvrij. Als je wensen hebt, geef ze dan aan ons door, dan schrijven we er iets over. Je ontvangt bondige boekrecensies en blogs met nieuwe inzichten in strategische executie, programma-, contract- & risicomanagement. Je kunt ons ook volgen op social media.