Contractbeheer voor overheden

"Hoe zorg ik voor een goede samenwerking met mijn opdrachtnemer of partner?"

MyContractmanager™

MyContractmanager™ is jouw virtuele assistent bij het managen van servicecontracten. Beheer de gehele lifecycle van je contract, inclusief e-mailverkeer, meetings, taken, eisen, wijzigingen en performance monitoring.

Inrichten contractbeheer in drie stappen:

Start bij de tender

In onze workshops ondersteunt Bizaline concessieverleners zoals provincies, stadsregio's en andere OV-autoriteiten bij het professionaliseren van hun contractbeheer. Samen stellen we vast welke informatie in de aanbesteding uitgevraagd moet worden van de inschrijvende partijen, en in welk data-formaat deze moet worden opgeleverd.

Beheer inrichten

Alle relevante informatie voor de uitvraag en het contract wordt geüpload in onze software, speciaal ontworpen voor contractmanagement. Zo realiseer je uniforme en traceerbare vastlegging van afspraken met de concessiehouder en mutaties in de eisen, en actieve monitoring van prestaties bijvoorbeeld ten behoeve van SROI.

Monitoren

Door monitoring te automatiseren, verzekeren we een effectieve en efficiënte doorvoering van verbeteringen tijdens de implementatie- en beheerfase. Verbeter je risicomanagement dankzij automatische voortgangsrapportages over preventieve en mitigerende maatregelen in de risicomatrix, zodat hierover tijdig gecommuniceerd kan worden met bijvoorbeeld bestuurders.

Eenvoudig informatie delen met alle stakeholders

Eén online portaal om planning en resultaten inzichtelijk te maken

Alle afspraken en eisen eenduidig vastgelegd in een gedeeld portaal

Onze partner

Significant is specialist op het gebied van inkoop en contractbeheer. Vanuit die rol versterken zij ons bij het begeleiden van overheden bij contractmanagement en de implementatie van onze software.

Contractbeheer met Bizaline:
de voordelen

Doelenboom

Visualiseer de samenhang tussen je beleidsdoelen, de toezeggingen die een inschrijver gedaan heeft en meetbare KPIs om te zorgen dat beloftes worden waargemaakt.

Automatische rapportage

Verstuur automatische updateverzoeken voor bijvoorbeeld initiatieven, naleving programma van eisen en KPIs. De contracthouder kan in hun antwoord ook direct een bewijsstuk meesturen.

Transparant samenwerken

Documenteer eenvoudig alle afspraken met je inschrijver en houd notulen en rapportages online toegankelijk. In het dashboard zie je meteen welke eisen uit het PVE nog openstaan. 

Planning op orde

Met een inzichtelijke Gantt-planning en heldere projectpagina's, gecombineerd met automatische voortgangsupdates, komt u nooit voor verrassingen te staan: uw contract is altijd onder controle.

Onze blogs en artikelen over
Contractmanagement