Bizaline
voor bedrijven

Onze diensten

Strategische Executie met AgileOGSM™

Herziet jouw organisatie het strategisch plan regelmatig, ook buiten de jaarlijkse budgetcyclus? Is jouw strategische implementatie voldoende wendbaar om tijdig bij te sturen? Zo niet, dan is het tijd voor een stevig strategisch raamwerk met heldere sturingsprocessen, tools en getrainde teams. Onze strategische adviseurs hebben decennia ervaring. We helpen je om draagvlak te creëren en steeds beter te worden in de uitvoering van je strategische plannen. Lees meer.

Contractbeheer met My-Contractmanager™

Speciaal voor bedrijven met langlopende dienstverlenings-contracten heeft Bizaline MyContractmanager ontwikkeld. Hiermee richt je een monitoringsproces in en automatiseer je het beheer van je contracteisen. Op die manier maak je je prestaties continu inzichtelijk voor je klant en zorg je dat je altijd aan de eisen voldoet. Zo helpen wij je een langdurige en positieve samenwerking te realiseren. Klik hier voor meer informatie over MyContractmanager™.

Projectportfolio-management

Bedrijven met een groot portfolio aan projecten hebben vaak moeite om het budget en de planning sluitend te maken binnen de jaarcyclus. Budget- en planningstools zijn vaak ingericht om terug te kijken - maar niet om afwijkingen tijdig te anticiperen en maatregelen te treffen. MyPortfoliomanager™ combineert data uit plannings- en budgetsystemen met periodieke input van projectmanagers. Zo kan je organisatie tijdig de juiste keuzes maken op basis van actuele informatie.

Totaaloplossing

Gebruikers krijgen een totaaloplossing op het gebied van programma-, contract- en portfoliomanagement.

Strategisch raamwerk

Kies zelf welk strategisch raamwerk je hanteert: Doelenboom, OGSM, X-matrix...

Integratie

Bizaline kan ook gebruik maken van data uit andere software zoals SAP, Cognos, MSP, Trello of Monday.com

Not-for-profit korting

Overheden en andere not-for-profit-organisaties krijgen korting op onze software.