Bizaline
voor overheden

Gemeenten en Provincies

Onze diensten

Programma-management

Complexe programma's geven vaak invulling aan ambitieuze beleidsdoelen. Maar het managen van zo'n programma brengt grote uitdagingen met zich mee. Vooral de mate waarin resultaten inzichtelijk kunnen worden gemaakt -- voor wethouder, burgers en stakeholders -- kan een programma maken of breken. Onze intelligente virtuele assistent biedt uitkomst. Lees meer over onze programma-ondersteuning in ons interview met Marco Verloop, wethouder in Veenendaal. 

Contractbeheer

Overheden beheren contracten met hun uitvoerders, die diensten voor burgers realiseren. Bizaline helpt om dit contractbeheer te professionaliseren. Dit doen we in drie stappen. Eerst maken we een doelenboom om het contract in lijn te brengen met beleidsdoelen. Vervolgens richten we een monitoringsproces in. Ten slotte bieden we software (MyContractmanager) om het beheer van eisen en contracten te automatiseren. Lees meer over onze visie op contractbeheer.

Projectportfolio-management

Bij sommige projecten, zoals de oplevering en het onderhoud van infrastructuur, ligt de nadruk echt op de projectmatige kant en minder op de beleidsdoelen. Toch willen beleidsmakers daar graag ook graag de bijdragen aan doelen zien. De focus ligt hier meer op gedisciplineerde uitvoering. Met Bizaline houd je een traceerbare geschiedenis van elk project bij en maak je aanpassingen in het budget en de planning voorspelbaar. Hieronder meer in onze Case Study.

Project-portfoliomanagement

Bij sommige projecten, zoals de oplevering en het onderhoud van infrastructuur, ligt de nadruk echt op de projectmatige kant en minder op de beleidsdoelen. Toch willen beleidsmakers daar graag ook graag de bijdragen aan doelen zien: wat doen we aan duurzaamheid? Welke projecten dragen bij aan de veiligheid? De focus ligt hier meer op gedisciplineerde uitvoering en kent een drietal mogelijke toepassingen.

  1. Gezien de hoge bedragen die in dit soort projecten omgaan, is het van belang dat alle stappen goed gevolgd worden en de juiste goedkeuring verkregen is. De overheden stellen de vereiste stappen per projectfase vast, en Bizaline's software voor programmamanagement borgt dat deze correct gevolgd worden - of registreert dat er in overleg van afgeweken wordt, en waarom.

  2. De software houdt een traceerbare projectgeschiedenis bij, waarbij alle fases en taken digitaal afgetekend worden door de verantwoordelijken.

  3. De software helpt bij de voorspelling van benodigde budgetten en aanpassing van de planning. Bizaline importeert data uit bestaande systemen zoals SAP, Cognos voor de financiën en MSP voor de planning. Daaraan voegen we het oordeel van de projectmanager toe. Deze geeft periodiek door wat de voorspelde planning is en wat zijn verwachte uitgaven zijn in dit kalenderjaar en het jaar daarna. Zo kan de hele afdeling tijdig de juiste keuzes maken en zorgen dat de budgetten worden gehaald.

Onze partners

Bizaline werkt samen met Jo Bos, schrijver van het boek “Programmatisch creëren” en https://goodworkcompany.nl. We zorgen dat het gedachtengoed van dé experts op het gebied van programmamanagement in de software is verwerkt.

Totaaloplossing

Gebruikers krijgen een totaaloplossing op het gebied van programma-, contract- en portfoliomanagement.

Strategisch raamwerk

Kies zelf welk strategisch raamwerk je hanteert: Doelenboom, OGSM, X-matrix...

Integratie

Bizaline kan ook gebruik maken van data uit andere software zoals SAP, Cognos, MSP, Trello of Monday.com

Not-for-profit korting

Overheden en andere not-for-profit-organisaties krijgen korting op onze software.

wethouder Veenendaal, progamma monitoring, progamma management, doelenboom

Programmamonitoring

"Monitoring lijkt soms een heel technisch verhaal, maar het is ook een manier om jouw verhaal te vertellen. Met enthousiasme. Zo moet je het zien."