Bizaline voor Contractbeheer

"Hoe verzorg ik de beoordeling, implementatie en het beheer van een complex servicecontract?"

Contractbeheer met Bizaline

Advies, training en automatisering

Workshop Professionalisering Monitoring Contractbeheer

In onze workshops ondersteunt Bizaline concessieverleners zoals provincies, stadsregio's en andere OV-autoriteiten bij het professionaliseren van hun contractbeheer. Samen stellen we vast welke informatie in de aanbesteding uitgevraagd moet worden van de inschrijvende partijen, en in welk data-formaat deze moet worden opgeleverd. Met onze software kunnen opdrachtgevers een aantal monitoring- en beheertaken vervolgens eenvoudig automatiseren. Zo verzekeren we een effectieve en efficiënte doorvoering van verbeteringen tijdens de implementatie- en beheerfase.

Aanbestedingen zijn complexe processen waarbij veel verplichtingen en risico's komen kijken. Het handhaven van alle eisen en toezeggingen, zicht houden op compliance, en het waarborgen dat de implementatie van het contract volgens de afspraken verloopt kost veel tijd en energie. Bizaline en partners adviseren overheden bij inkoop en contractmanagement - en bieden op maat inzetbare, laagdrempelige en volledig geïntegreerde softwareoplossingen om het contractmanagement te ondersteunen.

Waarom Bizaline?

  • Automatiseer de verificatie van eisen en voorgestelde maatregelen, zodat niets over het hoofd gezien wordt;
  • Uniforme en traceerbare vastlegging van (gewijzigde) afspraken met de concessiehouder en mutaties in de eisen;
  • Tijdige signalering en communicatie bij afwijking van het implementatieplan dankzij automatische voortgangsmonitoring;
  • Actieve monitoring van prestaties buiten de standaard operationele afspraken, zoals op het gebied van SROI;
  • Strakker risicomanagement dankzij automatische voortgangsrapportages over preventieve en mitigerende maatregelen in de risicomatrix, zodat hierover tijdig gecommuniceerd kan worden met bijvoorbeeld bestuurders.

Onze partner

Significant is specialist op het gebied van inkoop en contractbeheer. Vanuit die rol versterken zij ons bij het begeleiden van overheden bij contractmanagement en de implementatie van onze software.

Contractbeheer met Bizaline:
de voordelen

Eenvoudig informatie delen met alle stakeholders

Eén online portaal om planning en resultaten inzichtelijk te maken

Alle afspraken eenduidig vastgelegd in een gedeeld portaal

Bizaline Software

voor contractbeheer

Doelenboom

Visualiseer de samenhang tussen je beleidsdoelen, de toezeggingen die een inschrijver gedaan heeft en meetbare KPIs om te zorgen dat beloftes worden waargemaakt.

Automatische rapportage

Verstuur automatische updateverzoeken voor bijvoorbeeld initiatieven, naleving programma van eisen en KPIs. De contracthouder kan in hun antwoord ook direct een bewijsstuk meesturen.

Transparant samenwerken

Documenteer eenvoudig alle afspraken met je inschrijver en houd notulen en rapportages online toegankelijk. In het dashboard zie je meteen welke eisen uit het PVE nog openstaan. 

Planning op orde

Met een inzichtelijke Gantt-planning en heldere projectpagina's, gecombineerd met automatische voortgangsupdates, komt u nooit voor verrassingen te staan: uw contract is altijd onder controle.

Lees meer over Bizaline's contractmanagement