Bizaline voor Governance, Risk & Compliance

"De regels worden steeds ingewikkelder en ik verdrink in de compliance-spreadsheets. Hoe zorg ik dat ik geen risico's loop?"

Alles onder controle

Tijd om te focussen op de inhoud 

Alle informatie op één centrale plek

Eenvoudig integraal rapporteren

Bizaline voor Strategie, Governance, Risk & Compliance

Nieuwe kansen

Digitalisering is een antwoord op de groeiende complexiteit van het werk voor pensioenfondsen. Dat vraagt om een cultuurverandering bij bestuurders, (risico)management en medewerkers. En software die een integrale werkwijze mogelijk maakt.

Bizaline begeleidt de transitie naar integrale governance, zodat fondsen zich kunnen richten op inhoudelijke besluitvormingen en toekomstbestendigheid op
dit cruciale moment kunnen verhogen.

De voordelen van Bizaline:

  • Begeleiding bij de inrichting van een integrale benadering van governance, risk management en compliance, gekoppeld aan de strategische doelen in de ABTN;
  • Verbeterde processen en efficiëntere inzet van resources: alle actuele informatie is op één plek toegankelijk;
  • Alle medewerkers en externe partijen geven eenvoudig hun input via periodieke e-mailformulieren;
  • Een intelligent systeem om complexe relaties tussen verschillende documenten, checklists en afdelingen weer te geven. Integraler kan niet: alle informatie hoeft maar op één plek te worden ingevoerd;
  • Automatische waarschuwingen wanneer een review niet tijdig heeft plaatsgevonden;
  • Recente gegevens rondom resultaten en compliance continu inzichtelijk, zowel intern als richting relevante toezichthouders en stakeholders;
  • Ook handig voor projectmanagement van het jaarwerk en het vastleggen van bestuursvergaderingen;
  • Wijzigende eisen en de stand van aanbevelingen inzichtelijk: altijd duidelijkheid over wat er nog moet gebeuren.

Bizaline Software

voor governance, risico's en compliance

Doelenboom

DNB vereist dat fondsen hun risico's en beleid koppelen. Zet je ABTN op één pagina of in een doelenboom of OGSM en concretiseer je visie in heldere doelen, meetbare KPIs en uitvoerbare programma’s en projecten.

Automatiseer rapportages

Verstuur automatische status update verzoeken, bijvoorbeeld voor risico's en mitigerende maatregelen. Eigenaars kunnen bewijs meesturen met hun antwoord. Upload historische voortgangsdata via Excel of een andere softwarekoppeling.

Beter risicomanagement

Genereer heldere, visueel aantrekkelijke en pragmatische risicomatrices om bedreigingen voor je organisatie onder controle te houden.

Stakeholders op de hoogte

Deel informatie en vergaderingen eenvoudig en veilig via onze cloud-opslag. Ons dashboard toont ook welke eisen en aanbevelingen van stakeholders en toezichthouders nog open staan.

Onze partner

First Pensions werkt samen met ons als implementatiepartner om pensioenfondsen te ondersteunen bij hun risicomanagement en rapportages.

Verandering begint hier

Ervaar zelf de voordelen van Bizaline!